Degjo Online Mbylle

Radio K4 on Facebook

Our Favourite of the WeekMOVIE BOX

Find more about Weather in Pristina, KV
Click for weather forecast


Prishtina me më shumë lulishte në sheshe

12.03.18

Në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që ka, Drejtoria e ​P​lanifikimit ​S​trategjik dhe ​Z​hvillimit të ​Q​ëndrueshëm, ka prioritet edhe përkrahjen e vazhdueshme dhe ofrimin e kushteve të nevojshme për zhvillimin e bizneseve.

Kësisoj, tregu i luleve është njëri ndër aktivitetet e ideuara dhe organizuara nga Komuna e Prishtinës, që ka për synim mbështetjen e bizneseve që merren me prodhimtarinë e luleve.

Këto biznese do të kenë rastin të bëjnë shitjen e produkteve të tyre në 6 shtëpiza të projektuara, enkas për shitjen e luleve.

Tashmë ky treg është bartur në sheshin “Edit Durham”, ku pritet të ketë frekuentim shumë më të madh të qytetarëve të Prishtinës, sesa në lokacionin paraprak.Lexo më Shumë