COMKFOR - KOMUNIKATË PËR SHTYP

29.11.11

 

Operacioni i djeshëm për largimin e bllokadave të rrugës nga KFOR-i ka shkuar 
sipas planit. KFOR-i ekzekutoi mandatin e vet për të rivendosur lirinë e pakushtëzuar të lëvizjës për të gjithë.  
Operacioni ishte i suksesshëm dhe përfundoi pa dhunë ndaj protestuesve.  
Më vonë demonstruesit  sulmuan pozicionet e KFOR-it dhe shkaktuan lëndime duke 
përdorur armë të vogla zjarri, mjete shpërthyese dhe koktej molotovi.  
KFOR-i gjithmonë ka përkrahur  të drejtën e qytetarëve në veri të Kosovës për të 
prostestuar nw mënyrë legjitime  siç do të ishte dhe është  kudo në botë.  
Sidoqoftë  ato  që ua pa  dje, ishin akte dhune të cilat nuk kanë të bejnë me protesta 
legjitime.  
Nuk  protestohet me armë në mënyrë legjitime.   
Nuk  protestohet me bombë në mënyrë legjitime.  
Nuk shprehet mendimi në mënyrë legjitime me koktej molotovi.  

 

Tani 30 ushtarë të KFOR-it ndodhen në spital.  Ata nuk u hospitalizuan për shkak të 
një proteste legjitime.  
Plagë nga armët, plagë nga predhat, fraktura dhe djegije nuk rezultojnë nga një 
demonstratë legjitime. 
Dhuna e djeshme ka treguar  dëshmi të ekzistencës  së një minoriteti të dhunshëm 
kriminal në mes të demostruesve. KFOR-i kupton se ky minoritet nuk përfaqëson 
shumicën e qytetarëve në veryitë Kosovës. 
Përdorimi i vazhdueshëm i akteve të dhunshme nga ky element  i dhunshëm  të cilat 
kërcënojnë  ambientin e qetë dhe të sigurtë dhe jetën  e kjutdo nuk është i 
pranueshëm. KFOR-i do të ndërmarrë të gjitha masat e duhura të ofrojë  siguri për 
të gjithë qytetarët e Kosovës, por të ushtarëve të vet gjithashtu.   
KFOR-i do të përdorë të gjitha mjetet  në dispozicion  në një situatë  e 
cila e rrezikon jetën. 


Gallery


Video

28.11.2011

To visit our YouTube channel click here