Sluajte nas Online Zatvori

Radio K4 on Facebook

MOVIE BOX

Funny Video

Find more about Weather in Pristina, KV
Click for weather forecast

Telefonsko savetovalište za decu

04.12.2017 posted by: RADIOSRB

Zloupotreba ili zlostavljanje deteta obuhvataju sve oblike fizičkog ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnu zloupotrebu, zanemarivanje ili nemaran postupak, kao i komercijalnu ili drugu eksploataciju, što dovodi do stvarnog ili potencijalnog narušavanja zdravlja deteta, njegovog preživljavanja, razvoja ili dostojanstva u okviru odnosa koji uključuje odgovornost, poverenje ili moć. Svake godine se 

različitim aktivnostima za decu javnosti skreće pažnja na prava i potrebe deteta, ukazuje se na odgovornost koju porodica, škola i druge institucije imaju u zaštiti dece, kao i na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava. Osnovna prava deteta su pravo na  život i razvoj u sigurnom i zdravom okruženju da bi mogli da ostvare sve svoje potencijale i daju svoj doprinos društvu i kao deca i kao budući odrasli ljudi, a u cilju zaštite prava i prevencija od zlostavljanja deteta na Medicinskom fakultetu u Mitrovici otvoreno je Telefonsko savetovalište za decu. Dečija prava se moraju poštovati jer svako dete ima pravo da živi i postoji!Procitaj vise