Sluajte nas Online Zatvori

Radio K4 on Facebook

MOVIE BOX

Funny Video

Find more about Weather in Pristina, KV
Click for weather forecast

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci i tehnologiji

11.02.2018 posted by: RADIOSRB

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 11. februar Međunarodnim danom žena i devojaka u nauci i tehnologiji kako bi podigla svest kod građana o značaju angažovanja žena i devojaka u istraživačkom radu nauke i tehnologije i njihovom doprinosu.

Pitali smo sugrađane šta misle o položaju i doprinosu

žena i devojaka nauci i tehnologiji:

Moje mišljenje je da su žene danas dosta zastupljene i u nauci i u tehnologiji, potvrda za ovaj odgovor je stanje na našoj katedri, na katedri za zaštitu životne sredine, gde imamo prisutne sve žene. Takođe na projektu gde radim većina su žene, tako da ja mislim da su danas u sasvim pristojnom broju žene i u nauci i u tehnologiji.

Vi danas imate relativno mali broj žena koje su na visokim pozicijama, u naučnim institutima, koje su na visokim položajima u ministarstvima, na visokim položajima u centrima za razvoj, nauke, naučnih projekata, u zavodima za unapređenje obrazovanja itd. A sa druge strane imate tu prirodnu predispoziciju da upravo žene budu na takvim mestima, jer se dobar deo tih istraživanja upravo odnosi na ono za šta su žene i devojke predodređene.“

 „Smatram da bi trebalo da budu više zastupljene i da bi one mogle da doprinesu mnogo više razvoju okruženja u kome živimo.

Prvo i osnovno žene bi trebalo više da budu uključene u proces donošenja odluka, kako se to danas strogovetno kaže, a u suštini i u odlučivanju. Žena bi moralo da bude mnogo više, te kvote za žene bi trebalo da budu mnogo zastupljenije što na lokalnim nivoima što inače, od tih osnovnih stvari mora da se krene. Ponekad je to pomalo i onako usiljeno pa se žene stavljaju na liste čisto da bi se popunile brojke.

Pa ja ne mislim da žene treba da imaju privilegiju već ravnopravnost u gotovo svemu. Žene jesu nežniji pol ali ne i slabiji, tako da smatram da će vremenom zauzeti svoje mesto u nauci i tehnologiji.

Mišljenja su različita ali zaključak je isti. Ženama i devojkama treba dati prostora u nauci i tehnologiji jer one mogu doprineti podizanju istih na viši nivo!Procitaj vise