Sluajte nas Online Zatvori

Radio K4 on Facebook

MOVIE BOX

Funny Video

Find more about Weather in Pristina, KV
Click for weather forecast

Međunarodna konferencija o ženama, miru i bezbednosti

07.03.2018 posted by: RADIOSRB

U glavnom štabu KFOR-a, u Filmskom gradu u Prištini, održana je Međunarodna konferencija o ženama, miru i besbednosti na Kosovu, gde su okupljeni, pripadnici različitih lokalnih i međunarodnih institucija, kao i članovi nevladinih organizacija,  razgovarali o rodnoj ravnopravnosti, pravima i položaju žena. Direktor NVO Žensko pravo iz Mitrovice, Tijana Simić, u untervjuu za KFOR radio govori o položaju žena u današnjem društvu. „Žene su i dalje ugrožene, ženska prava su i dalje ugrožena. Zakoni su nam

odlični i treba da se radi na implementaciji tih zakona. Položaj žena je verovatno različit od zajednice do zajednice. Ja dolazim sa severa Kosova mi imamo neke druge probleme tako da što se tiče žena zakoni su tu, žene su voljne samo treba da se radi na implementaciji tih zakona i na menjanju tradicionalnih normi.“

Nezadovoljstvo položajem žena ističe i izvršni direktor agencije za rodnu ravnopravnost, Adriana Hodžić.

„Ja konkretno nisam zadovoljna time jer se uglavnom i ta uključenost naših žena zasniva na zakonske okvire i na raznorazne kvote, i jako često dovodimo u pitanje činjenicu da imamo brojčano povećani broj žena u različitim sferama našeg društva, ali problem je u tome što nisam sigurna koliko su ove žene, koje su na pozicijama, zapravo u stanju da same donose odluke koje se tiču života svih nas koji živimo na Kosovu. Znači zaista jako je diskutabilno da li su žene zaista nezavisne u tome što rade, i mislim da je to borba oko koje treba zajedno sve da se ujedinimo. Svaka žena koja se nalazi na poziciji mora biti dobar primer ostalim ženama i naravno ja svakodnevno stavljam akcenat na podršku žena ženi, jer nisam baš sigurna da svi izazovi, sve probleme koje žena ima u svim sferama našeg života, polaze isključivo od muškaraca. Da dobar deo polazi od strane muškoga pola, ali zaista mislim da nam manjka kvalitetne i iskrene podrške žena ženi.“

Komandant KFOR-a, General major Salvatore Cuocci izrazio je posebnu zahvalnost svim učesnicama ove konferencije koje su još jednom dokazale da doprinose pozitivnim promenama u kosovskom društvu.

“Mi takođe doprinosimo perspektivi rodne ravnopravnosti ovde na Kosovu i to je veoma važno za nas i za sve vojnike, žene i muškarce koji služe u ovoj misiji. Prisustvo žena u našoj misiji povećava značaj i važnost ovog pitanja i verujemo da doprinosi boljem razumevanju i pristupu ženama na Kosovu”, rekao je komandant KFOR-a.

Na kraju je zaključeno da je položaj žena danas bolji nego što je bio ranije, ali da se mora nastaviti sa njihovim uključivanjem u sve društvene procese kao i sa edukacijom stanovništva o rodnoj ravnopravnosti i jednakosti.Procitaj vise