Sluajte nas Online Zatvori

Radio K4 on Facebook

MOVIE BOX

Funny Video

Find more about Weather in Pristina, KV
Click for weather forecast

Međunarodni dan ljudskih prava

10.12.2018 posted by: RADIOSRB

Pre tačno 70 godina, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije, da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih prava i sloboda i da postupnim unutrašnjim i međunarodnim

merama obezbedi njihovo opšte i stvarno priznanje i poštovanje.

"Svi ljudi rođeni su slobodni, sa jednakim dostojanstvom i pravima" kaže prvi član Opšte povelje o ljudskim pravima.

Rođenjem i prvim trenucima života čovek stiče ljudska prava. Ona su zagarantovana, neotuđiva i regulisana nizom međunarodnih dokumenata.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 1948. godine Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da ljudska prava ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti ona su urođena prava svakog ljudskog bića.Procitaj vise