Sluajte nas Online Zatvori

Radio K4 on Facebook

MOVIE BOX

Funny Video

Find more about Weather in Pristina, KV
Click for weather forecast

Edukativna radionica sa Sanjom Lazarević

08.10.2018 posted by: RADIOSRB

Zahvaljujući ostvarenoj saradnji sa stručnjakinjom za seksualno i reproduktivno zdravlje, Sanjom Lazarević, minulog vikenda, u prostorijama Omladinskog edukativnog kluba Sinergija organizovana je edukativna radionica u okviru prvog izdanja platforme BarCamp u Severnoj Mitrovici.

Edukacija stanovništva o svim vidovima seksualnog i reproduktivnog zdravlja je više nego neophodna,

iako su isti i dalje tabu tema među mladima.

Jedan od ciljeva seksualnog obrazovanja, i uopšte edukativnih radionica, je podrška mladim ljudima da u godinama odrastanja i sazrevanja, izgrade sopstveni sistem vrednosti i samopoštovanja koji će im omogućiti da donose odgovorne odluke i da se odgovorno ponašaju.

Krajnji cilj ove edukativne radionice je da spreči prerano i nezaštićeno stupanje u seksualne odnose, brojne neželjene posledice neznanja i predrasuda, različite forme seksualnog iskorišćavanja, zlostavljanja i nasilja, te da doprinese razvoju tolerantnih, na poštovanju zasnovanih i kvalitetnih odnosa među polovima i među ljudima uopšte.

Mladi imaju pravo na informacije i sveobuhvatnu edukaciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, jer znanje je moć, i što više mladi ljudi znaju, to više kontrole imaju; što manje znaju, to više kontrole imaju drugi.Procitaj vise