< Prev 1 2 3 Next >

Interview sa Dudom Ballje

01.08.2012

 

Interview by: J. B.
 
Intrvjuu sa Dudom Balje poslanicom u skupštini Kosova i predstavnicom bošnjačke manjinske zajednice u bordu mladih u skupštini Kosova.
 

Možete li nam reći nešto više o omladinskom kokusu?
 
Posle formiranja saziva Skupštine Kosova, nas mlade poslanike a kad mislim na mlade tu ulazim u kategoriju do 35 godina, pozvali su nas na jedan neformalni satanak gde smo mi formirali bord mladih u okviru Skupštine Kosova, iz tog borda proizašla je i neformalna komisija za mlade poslanike na čelu komisije je jedna naša poslanica iz PDK-a zajednice i inače komisija je vrlo efektivna o puno stvari se govori u toj komisiji a to su stvari koji muče naše mlade ljude na Kosovu. Mi nepravimo razliku uopšte između većinskih i manjinskih zajednica i ja mislim da su problemi mladih uglavnom isti, samo što nas kao manjinske zajednice tište još problemi finansijske prirode i za način dolaženja za odluke gde se one i donose.
 
 
Šta su vaše aktivnosti? Čemu je omladinski kokus posvećen?
 
Posvećen je pre svega mladima, imali smo puno poseta u mistarstvima, kao što su ministarstva za sport i kulturu, ministarstava za obrazovanje, išli smo u posetu hendikepiranim mladim licima, slepim mladim licima na Kosovu, imali smo dosta kontakata, posetili smo i univerzitet ovde u Prištini, posetili smo mesta gde se okupljaju mladi, dom za studente da se upoznamo sa uslovima sa onima koji ovde žive, kada smo otkrili probleme onda smo i te probleme rešavali ukoliko je bilo u našoj moći da se oni reše, a što se tiče onih političkih presija koje smo mi mogli da izvršimo na ministre i političare za rešavanje njihovih problema i mislim da to sve generalno dobro ide.
 
Šta su vaši ciljevi?
 
Da olakšamo život mladima na Kosovu koliko je to god moguće, mislim da se svest kod mladih ljudi budi i da je ono što je najbitnije da su mladi sve više svesni svojih prava i svojih mogućnosti šta sve oni mogu da urade i mislim da se bore u tom pravcu i da im to dobro ide.
 
 
Cela vest...Intervjuu sa Daliborom Jevtićem političkim savetnikom i šefom kabineta gradonačelnika Opštine Štrpce

18.07.2012

 

Interview by: J. B.

Recite nam nešto više o samoj Opštini Štrpce?

-Opština Štrpce nije novoformirana opština, ona postoji dugi niz godina, za kratko vreme smo uspeli da unapredimo  rad civilne službe,takođe u istom roku uspelismo da za kratko vreme otvorimo dve kancelarije u dva najudaljenija sela naše opštine u jednom albanskom i jednom srpskom, u selu Brod i u selu Sevce, to su takozvane satelitske kancelarije koje omogućavaju i onim najstarijim našim sugradjanima da svoje potrebe i poslove završe.

Koji su ciljevi Opštine Štrpce?

-Ono što mogu da kažem da je jedan od glavnih ciljeva bio unapređivanje infrastrukture, mi smo unazad zadnje dve godine uspeli da u opštinu unesemo tj. uložimo putem kapitalnih investicija manjih i većih projekate nekih 10 000 000 evra, što svakako nije zanemarujuća cifra uzimajući u obzir broj stanovnika naše opštine. Takođe bih istakao da je fokus gradonačelnika Bratislava Nikolića i rukovodstva naše opštine bio pre svega unapređenje turizma u našoj opštini, dakle opština Štrpce je poznata po ski-centru Brezovica i mi jednostavno imamo obavezu da turizam koji je unazad 15-ak godina mogu slobodno reći zaista u katastrofalnom stanju unapredimo.

Koje sve usluge mogu građani dobiti u Opštini Štrpce?

-Usluge koje pruža opština Štrpce su usluge izdavanja ličnih dokumenata, poput izdavanja uverenja izvoda rođenih, uverenja o prebivalištu i sva ona uverenja koja su potrebna da bi građani ostvarili svoja prava. Opština Štrpce uz pomoć svojih partnera pre svega iz međunarodnih organizacija prisutnih na Kosovu, građanima pruža mogućnost pomoći u razvijanju malog biznisa kojim se građani bave, pomoć u razvoju nekih privrednih grana i stim u vezi mi smo otvorili uslužni centar za biznis ovde u našoj opštini koji se pokazao kao jako koristan svima, jer smo uspeli da za godinu dana prikupimo sve one osnovne podatke, formiramo jednu bazu podataka i na taj način imamo uvid kakvo je tenutno stanje i u tom segmentu našeg društva kako bi opština Štrpce mogla da dalje deluje i pruža pomoć i u tom segmentu našim građanima.

Da li su građani Opštine Štrpce zadovoljni vašim dosadašnjim radom, šta vi mislite?

-Mi možemo da zaključimo i u direktnom kontaktu sa našim građanima koji svakodnevno dolaze da razgovaraju sa gradonačelnikom Bratislavom Nikolićem i sa članovima rukovodstva opštine, da oni sada vide bolju mogućnost za egzistenciju. Ako gledamo sa drugog aspekta da se sada egzistencija vidi sa činjenicom da je veliki broj građana odlučio da živi i radi u opštini Štrpce i svoj novac ulaze ovde govori u prilog tome da smo uspeli u onom  segmentu koji se tiše opstanka naših sugrađana i ostanka na teritoriji opštine Štrpce, jer sigurno smo imali iza sebe jedan tezak period, jednu tesku situaciju i drago nam je kada sugradjani dođu i kažu nam da žele da ostanu da žive u opštini Štrpce i da ovde vide svoju budućnost i egzistenciju. Da sada sve ovo ne zvuči kao jedna čista demagogija ovo govorim sa činjenicama koje su prisutne i mogu slobodno da kažem ono što jeste istina, a to je da život nije idealan i da se i dalje teško živi, ali ako uporedimo neki period od ranije, taj život sada u opštini Štrpce daleko bolji nego što je bio u nekom predhodnom period i to je ono što mi stišemo u razgovoru sa našim sugrađanima.< Prev 1 2 3 Next >