Interview sa Dudom Ballje

01.08.2012 posted by: arbona

 

Interview by: J. B.
 
Intrvjuu sa Dudom Balje poslanicom u skupštini Kosova i predstavnicom bošnjačke manjinske zajednice u bordu mladih u skupštini Kosova.
 

Možete li nam reći nešto više o omladinskom kokusu?
 
Posle formiranja saziva Skupštine Kosova, nas mlade poslanike a kad mislim na mlade tu ulazim u kategoriju do 35 godina, pozvali su nas na jedan neformalni satanak gde smo mi formirali bord mladih u okviru Skupštine Kosova, iz tog borda proizašla je i neformalna komisija za mlade poslanike na čelu komisije je jedna naša poslanica iz PDK-a zajednice i inače komisija je vrlo efektivna o puno stvari se govori u toj komisiji a to su stvari koji muče naše mlade ljude na Kosovu. Mi nepravimo razliku uopšte između većinskih i manjinskih zajednica i ja mislim da su problemi mladih uglavnom isti, samo što nas kao manjinske zajednice tište još problemi finansijske prirode i za način dolaženja za odluke gde se one i donose.
 
 
Šta su vaše aktivnosti? Čemu je omladinski kokus posvećen?
 
Posvećen je pre svega mladima, imali smo puno poseta u mistarstvima, kao što su ministarstva za sport i kulturu, ministarstava za obrazovanje, išli smo u posetu hendikepiranim mladim licima, slepim mladim licima na Kosovu, imali smo dosta kontakata, posetili smo i univerzitet ovde u Prištini, posetili smo mesta gde se okupljaju mladi, dom za studente da se upoznamo sa uslovima sa onima koji ovde žive, kada smo otkrili probleme onda smo i te probleme rešavali ukoliko je bilo u našoj moći da se oni reše, a što se tiče onih političkih presija koje smo mi mogli da izvršimo na ministre i političare za rešavanje njihovih problema i mislim da to sve generalno dobro ide.
 
Šta su vaši ciljevi?
 
Da olakšamo život mladima na Kosovu koliko je to god moguće, mislim da se svest kod mladih ljudi budi i da je ono što je najbitnije da su mladi sve više svesni svojih prava i svojih mogućnosti šta sve oni mogu da urade i mislim da se bore u tom pravcu i da im to dobro ide.
 
 

 

Koliko su mladi uključeni u proces donošenja odluka?
 
Nedovoljno mladi učestvuju u donošenje odluka zato što se ne nalaze na mestima gde se one i donose. Da bi oni došli na tim mestima treba da prevale dug put pređu i nije da se samo svest budi kod mladih treba ga probuditi na mestu gde se to i sve dešava i da oni postanu popustljivi prema mladima i da ih sve više privuku prema sebi jer mladi svojom kreativnošću i intelegencijom mogli da ostvare svoje ciljeve tačnije ciljeve svih mladih ljudi koji se nalaze ovde.
 
Šta su vaši prioriteti?
 
Mojoj zajednici konkretno je problem obrazovanje, nedostatak knjiga, onda veliki broj mladih iz bošnjačke zajednice ne zna albanski jezik, a bez znanja albanskog jezika oni su ovde praktično hendikepiran, da bi mladi mogli na pravi način da izraze sebe i da budu konkuretni moraju da pravilnije i kvalitetnije uče albanski jezik.
 
Kakva je vaša saradnja sa omladinskim centrima na kosovu?
 
Mi imamo konstantan kontakt sa mladim bošnjacima i oni su skocentrisani u Prizrenu oni tamo imaju jednu malu kancelariju i u njoj se uglavnom okupljaju studenti a li je tu registrovano i veliki broj mladih koji ne studiraju, i tačno smo upoznati sa problemima i mi smo dosta pomogli da se formiraju kao udruženje o onda mi zajedno određujemo pripritete. Formirali smo jednu nevladinu organizaciju preko koje pokušavamo da korak po korak rešavamo probleme i da odredimo prioritete koje su najbitniji za godinu koja dolazi. Već imamo planove za 2013 godinu, odredili smo ono što je najvažnije , onda manje važno i onda idemo putem kako su oni smatrali da problemi trebaju da se rešavaju.
 
Kakva je vaša saradnja sa nevladinim organizacijama?
 
Da postoji, mi imamo mrežu nevladinih organizacija, sve naše nevladine organizacije su umrežene i nalaze se u jednom centru i oni medjusobno vrlo dobro sarađuju i sa nevladinim organizacijam u regionu na primer sa Organizacijama iz Makedonije, Bugarske itd. i to je sve na jednom zadovoljavajućem nivo
 
Kako ocenjujete ulogu mladih predstavnika u skupštini kosova?
 
Ne vidim neku razliku između mladih poslanika i onih koji su stariji, možda je kod starijih poslanika prednost u iskustvu pojedini poslanici imaju više saziva u Skupštini, ja kada sam prvi put došla ovde sve mi je bilo strano i nepoznato ali mlad čovek ima želju da brzo uči, vrlo brzo sam i ja sve shvatila i mislim da sam se dobro snašla.
 
Kakva je saradnja između članova u Kokusu mladih?
 
Saradnja je vrlo dobra, nas ima šest predstavnika zajednica koje žive na Kosovu i saradnja za sada je zadovoljavajuća.
 
Da li imate podršku drugih članova ili grupa u skupštini?
 
Uvek kada smo tražili podršku onda smo je i našli iako vrlo često naši problem neizgledaju vrlo ozbiljno ali kada ih sagledaju onda nam pruže podršku u rešavanju istih.
 
Vaša poruka mladima na Kosovu.
 
Poručila bi im da se bore za sebe i za svoje ciljeve.