Edukativna radionica sa Sanjom Lazarević

08.10.2018 posted by: RADIOSRB

Zahvaljujući ostvarenoj saradnji sa stručnjakinjom za seksualno i reproduktivno zdravlje, Sanjom Lazarević, minulog vikenda, u prostorijama Omladinskog edukativnog kluba Sinergija organizovana je edukativna radionica u okviru prvog izdanja platforme BarCamp u Severnoj Mitrovici.

Edukacija stanovništva o svim vidovima seksualnog i reproduktivnog zdravlja je više nego neophodna,

iako su isti i dalje tabu tema među mladima.

Jedan od ciljeva seksualnog obrazovanja, i uopšte edukativnih radionica, je podrška mladim ljudima da u godinama odrastanja i sazrevanja, izgrade sopstveni sistem vrednosti i samopoštovanja koji će im omogućiti da donose odgovorne odluke i da se odgovorno ponašaju.

Krajnji cilj ove edukativne radionice je da spreči prerano i nezaštićeno stupanje u seksualne odnose, brojne neželjene posledice neznanja i predrasuda, različite forme seksualnog iskorišćavanja, zlostavljanja i nasilja, te da doprinese razvoju tolerantnih, na poštovanju zasnovanih i kvalitetnih odnosa među polovima i među ljudima uopšte.

Mladi imaju pravo na informacije i sveobuhvatnu edukaciju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, jer znanje je moć, i što više mladi ljudi znaju, to više kontrole imaju; što manje znaju, to više kontrole imaju drugi.