Obeležavanje svetskog dana borbe protiv side

01.12.2018 posted by: RADIOSRB

I ovog 1. decembra, obeležava se Svetski dan borbe protiv side i to je prilika da se ljudi širom sveta ujedine u borbi protiv HIV-a i pokažu podršku prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om.

Kampanja ovogodišnjeg Svetskog dana borbe protiv AIDS-a  “Stop ASID, držite obećanje” fokusira se na pravo na zdravlje. Pravo na zdravlje je pravo svima 

na uživanje najviše dostupnih standarda fizičkog i mentalnog zdravlja, kao što je sadržano u Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. godine.

Ovo uključuje pravo svakog, uključujući ljude koji žive sa HIV-om i koji su pogođeni HIV-om, sprečavanju i lečenju bolesti, donošenju odluka o sopstvenom zdravlju i postupanju sa poštovanjem i dostojanstvom i bez diskriminacije.

Svetski dan borbe protiv side je prvi put obeležen 1988. godine i prvi je ikada globalni dan zdravlja.